פורסם בתאריך 25/01/2019

בית שמאי - בית הספר לפרקטיקה שמאית

סוקר סיכונים או סוקר מקרקעין:
________________________________________
קיבלנו לא מעט פניות מהם עלה הצורך להבהיר את שני המקצועות ואת שני תחומי עיסוק אלו מתוך כוונה שכל אחד יוכל לבחור את הקורס המתאים לו.

סוקר סיכונים וסוקר מקרקעין אלו שני מקצועות שונים.

שני תחומי עיסוק שונים שהתוצר הסופי שהם מייצרים מיועד לשני פלחי שוק שונים.
סוקר הגנות מייצר דוח סקר או חוות דעת שמיועדת למטרות ביטוח, לחברות הביטוח והלקוח הוא החתם או החתמת בחברת הביטוח, כשהסקר משמש לה / לו ככלי עזר לצורך הבנת מהות העסק המועמד לביטוח, לצורך קבלתו או דחייתו של העסק לביטוח, או קבלתו בתנאים ו/או לקביעת תנאי המיגון וההגנות הנדרשות.
סוקר המקרקעין מייצר סקר או חוות דעת שמיועד ללקוח, לעורך הדין או למטרות משפטיות אחרות, בו כל המידע התכנוני והמשפטי על הנכס.

קורס לימודי סיקור סיכונים והגנות מכשיר ומסמיך את בוגריו להיות סוקר הגנות.
בקורס נלמדים מטרות הסקר שהם לשמש כלי עזר לחברת הביטוח להעריך את הסיכון מול הסיכוי העסקי, לקבל תמונת מצב אמתית נכונה ומדויקת על מהות העסק המוצע לביטוח, בקורס נלמדים כל נושאי ופרקי הסקר וחוות הדעת הכוללים את תיאור המקום, הגדרת הסיכונים, הערכת הסיכונים והמלצות לניעה או הקטנה או גידור הנזקים, תוך הכרת מגוון אמצעי המיגון הפיסיים והאלקטרוניים.
להרשמה: https://secure.cardcom.solutions/e/Dgd/

לשימת הלב כי ניתן ללמוד את המקצוע במסגרת לימודי שמאות רכוש וחקלאות והמחזור הקרוב בסוף פברואר – להרשמה: https://secure.cardcom.solutions/e/cBk

________________________________________

קורס לימודי סיקור נכסים נדל"ן ומקרקעין מכשיר ומסמיך את בוגריו להיות סוקר מקרקעין.
בקורס נלמדים מטרות הסקר שהם לשמש כלי עזר למי

יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.