פורסם בתאריך 29/01/2019

בית שמאי - בית הספר לפרקטיקה שמאית

להיות שמאי מוסמך בעשרה מפגשים!

נותרו לנו עוד מספר מקומות בודדים
למחזור פברואר ללימודי שמאות רכוש חקלאות וסיקור סיכונים.